馃挴 Oficjalny sklep GOATBOX | 馃摝 Wysy艂ka tego samego dnia | 馃殮 DARMOWA DOSTAWA od 300,00 PLN
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin

Regulamin sklepu obowi膮zuj膮cy od dnia 25 maja 2018


搂 1. Postanowienia og贸lne

1.1. Sklep internetowy www.craftcorner.pl, zwany dalej 鈥濻klepem internetowym鈥, prowadzony jest przez Paw艂a Kozio艂, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 CraftCorner Pawe艂 Kozio艂, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej pod adresem 41-600 艢wi臋toch艂owice, ul.Wojska Polskiego 39A/7, posiadaj膮cym adres e-mail: bok@craftcorner.pl, identyfikuj膮cym si臋 numerem NIP 1231144248, zwanego dalej 鈥濻przedaj膮cym鈥.

1.2. Sprzedaj膮cy 艣wiadczy us艂ugi w zakresie sprzeda偶y p贸艂produkt贸w r臋kodzielniczych, prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej 鈥濼owarem鈥, na zasadach okre艣lonych niniejszym Regulaminem.

1.3. Regulamin sklepu internetowego www.craftcorner.pl zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥, jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udost臋pniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodp艂atnie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego聽przed potwierdzeniem z艂o偶enia zam贸wienia na stronie聽www.craftcorner.pl. Klient ma prawo Regulamin ten pobra膰 i sporz膮dzi膰 jego wydruk. Regulamin udost臋pniany jest tak偶e na 偶膮danie Klienta w taki spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego tre艣ci za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym Klient si臋 pos艂uguje.

1.4. 鈥濳lientem鈥 w rozumieniu Regulaminu jest dokonuj膮ca zam贸wienia lub rejestruj膮ca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pe艂noletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, przy czym 鈥瀔onsument鈥 oznacza Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, chyba 偶e aktualnie obowi膮zuj膮ca tre艣膰 art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we w艂asnym zakresie uzyska膰 dost臋p do urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego przegl膮danie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynno艣ci, pod艂膮czenia do Internetu, u偶ycia przegl膮darki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umo偶liwiaj膮cej odbi贸r wiadomo艣ci e-mail. Sprzedaj膮cy zapewnia Kupuj膮cemu poprawno艣膰 dzia艂ania Sklepu internetowego przy u偶yciu nast臋puj膮cych przegl膮darek:

Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 aplet贸w Javy, lub

Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 aplet贸w Javy, lub

Opera w wersji 9.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 aplet贸w Javy, lub

Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 aplet贸w Javy, lub

Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 aplet贸w Javy.

Dodatkowo minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu, pozwalaj膮ca na wygodne przegl膮danie stron Sklepu internetowego to 1920x1080 pikseli.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w spos贸b sprzeczny z prawem, w szczeg贸lno艣ci naruszaj膮cy dobra osobiste Sprzedaj膮cego lub os贸b trzecich, zak艂贸caj膮cy funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego po艣rednictwem tre艣ci o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

搂 2. Dokonywanie zakup贸w

2.1. Dokonywanie zakup贸w w Sklepie internetowym mo偶liwe jest w ka偶dym dniu i o dowolnej porze.

2.2. Dokonywanie zakup贸w w Sklepie internetowym nast臋puje drog膮 elektroniczn膮, w ramach kt贸rej adres e-mail i has艂o Klienta stanowi膮 wy艂膮czny spos贸b jego identyfikacji i zam贸wienia skutecznie z艂o偶one z u偶yciem ww. element贸w b臋d膮 prawnie wi膮偶膮ce dla stron.

2.3. Z艂o偶enie zam贸wienia jest mo偶liwe po zarejestrowaniu si臋 w Sklepie internetowym, kt贸re nast臋puje po wype艂nieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dost臋pnego w zak艂adce zarejestruj si臋, lub bez rejestracji. Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do 艂o偶enia 偶adnej minimalnej ilo艣ci zam贸wie艅.

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotycz膮cych jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednak偶e zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, i偶 konto nie b臋dzie mog艂o zosta膰 zarejestrowane, lub zam贸wienie nie b臋dzie mog艂o zosta膰 zrealizowane.

2.5. W celu wys艂ania zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu internetowego, Klient:

otwiera stron臋 internetow膮 www.craftcorner.pl聽kieruj膮c si臋 zawartymi na stronie informacjami oraz wy艣wietlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczeg贸lnych pozycji do koszyka, ilo艣ci zamawianych sztuk, a tak偶e dokonuje wyboru sposobu dostawy i p艂atno艣ci spo艣r贸d oferowanych przez Sprzedaj膮cego, akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu p艂atno艣ci oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz sk艂ada zam贸wienie na dostarczenie mu Towar贸w umieszczonych w koszyku poprzez klikni臋cie przycisku zamawiam.

2.6. Wys艂anie przez Klienta zam贸wienia stanowi o艣wiadczenie woli zawarcia ze Sprzedaj膮cym umowy sprzeda偶y, zgodnie z tre艣ci膮 Regulaminu i obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a tak偶e zobowi膮zanie do dokonania zap艂aty za zam贸wiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych koszt贸w transakcji.

2.7. Po otrzymaniu zam贸wienia Klienta, Sprzedaj膮cy potwierdza wszystkie istotne elementy zam贸wienia, poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a tak偶e sprawdza dost臋pno艣膰 zam贸wionego Towaru. W przypadku wyczerpania zapas贸w Towaru, na kt贸ry Klient z艂o偶y艂 zam贸wienie, Sprzedaj膮cy informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedaj膮cy mo偶e tak偶e zaproponowa膰 wyd艂u偶ony czas oczekiwania na dostaw臋 zam贸wionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient mo偶e zrezygnowa膰 z zam贸wienia lub wyrazi膰 zgod臋 na wyd艂u偶ony termin oczekiwania na dostaw臋 Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zam贸wienie zostanie anulowane.

2.8. Potwierdzenie dost臋pno艣ci Towaru i skierowania zam贸wienia do realizacji nast臋puje wraz z pro艣b膮 o dokonanie zap艂aty poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym, zostaje zawarta umowa sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a Sprzedaj膮cym, zgodnie z kt贸r膮 Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 dor臋czy膰 Klientowi Towar i przenie艣膰 na Klienta jego w艂asno艣膰, a Klient zobowi膮zuje si臋 Towar odebra膰 i zap艂aci膰 Sprzedaj膮cemu cen臋 oraz pokry膰 uzgodnione koszty transakcji.

2.9. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim.

搂 3. Odbi贸r osobisty towaru

3.1.聽Nie ma mo偶liwo艣ci osobistego odbioru towaru.

搂 4. P艂atno艣ci

4.1. Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonania zap艂aty za zam贸wiony Towar, wykorzystuj膮c p艂atno艣ci internetowe (po艣rednik IAI PAY,聽 lub poprzez stron臋 swojego banku lub serwis paypal).

搂 5. Reklamacje

5.1. Sprzedaj膮cy ma prawny obowi膮zek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

5.2. Sprzedaj膮cy odpowiada wobec Klienta tytu艂em r臋kojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach okre艣lonych Kodeksem cywilnym.

5.3. Klienci b臋d膮cy konsumentami sk艂adaj膮 reklamacje Sprzedaj膮cemu w formie pisemnej tradycyjnej na adres CraftCorner Wojska Polskiego 39A/7 41-600 艢wi臋toch艂owice lub drog膮 elektroniczn膮 na adres bok@craftcorner.pl, umo偶liwiaj膮cej Sprzedaj膮cemu zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 reklamacji. Reklamacja powinna zawiera膰 dane kontaktowe nabywcy, nr dokumentu sprzeda偶y, adres dostawy oraz wskazanie, na czym polega wadliwo艣膰 towaru / zam贸wienia, oraz 偶膮danie Klienta.

5.4 Klient powinien zawiadomi膰 Sprzedaj膮cego o wadzie Towaru przed up艂ywem roku od jej stwierdzenia, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnie艅 przys艂uguj膮cych z tytu艂u r臋kojmi, z zastrze偶eniem punktu 6.5 poni偶ej. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie zawiadomienia przed jego up艂ywem. Dla Klient贸w b臋d膮cych konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedaj膮cego o wadzie nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

5.5. Jednak偶e Kupuj膮cy nieb臋d膮cy konsumentem traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 rzeczy w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedaj膮cego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej - je偶eli nie zawiadomi艂 Sprzedaj膮cego niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu.

5.6. Je偶eli sprzedany Towar ma wad臋, Klient mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Sprzedaj膮cego albo Sprzedaj膮cy nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady.

Obni偶enie ceny nast膮pi w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 Towaru z wad膮 pozostaje do warto艣ci Towaru bez wady.

5.7. Klient b臋d膮cy konsumentem, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj膮cego usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie Towaru do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj膮cego.

5.8. Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

5.9. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni, liczonym od dnia dor臋czenia mu reklamacji Klienta, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy zapoznanie si臋 z jej tre艣ci膮. W przypadku zasadno艣ci reklamacji, Sprzedaj膮cy informuje o tym Klienta.

5.10 Klient odsy艂a reklamowany Towar na adres聽CraftCorner Wojska Polskiego 39A/7 41-600 艢wi臋toch艂owice
5.11 Sprzedaj膮cy odsy艂a reklamowany towar za po艣rednictwem Poczty Polskiej.

搂 6. Gwarancja jako艣ci

6.1. Sprzedaj膮cy udziela Klientowi gwarancji jako艣ci na sprawne dzia艂anie Towaru, wyszczeg贸lnionego na dokumencie sprzeda偶y. Okres gwarancji wynosi 1 rok, chyba 偶e opis Towaru podany w ofercie, na podstawie kt贸rej zawarto umow臋 sprzeda偶y, stanowi inaczej. W takim przypadku okres gwarancji jest zgodny z informacj膮 zawart膮 w ofercie. Okres gwarancji liczy si臋 od daty odbioru Towaru przez Klienta.

6.2. Gwarancja obejmuje wy艂膮cznie usterki cz臋艣ci wynikaj膮ce z wady produkcyjnej Towaru i mo偶e by膰 realizowana wy艂膮cznie na terytorium RP.

6.3. Gwarancja nie dotyczy usterek wynikaj膮cych z nieprawid艂owego monta偶u, z u偶ytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcj膮 obs艂ugi, z zaniedbania ze strony u偶ytkownika ani ze zu偶ycia.

6.4Zg艂oszenie wady Towaru przez Klienta i wszcz臋cie procedury reklamacyjnej nast臋puje z chwil膮 otrzymania przez Sprzedaj膮cego o艣wiadczenia Klienta o zg艂oszeniu wady oraz dostarczenia wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu w sklepie Sprzedaj膮cego. O艣wiadczenie Klienta o zg艂oszeniu wady powinno zawiera膰 wskazanie, na czym polega wadliwo艣膰 Towaru.

6.5. Wadliwy Towar Klient mo偶e dostarczy膰 w opakowaniu zast臋pczym, kt贸re b臋dzie zapewnia艂o odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu.

6.6. Koszt dostarczenia Towaru do serwisu Sprzedaj膮cego pokrywa Sprzedaj膮cy, w zakresie najta艅szego z dost臋pnych dla danego Towaru koszt贸w transportu. Koszty dostarczenia przesy艂ki zwracane s膮 po uznaniu reklamacji za zasadn膮. Powy偶sze nie dotyczy przypadku, gdy reklamacja jest w spos贸b oczywisty nieuzasadniona.

6.7. Klient powinien dokona膰 archiwizacji danych znajduj膮cych si臋 na no艣niku, b臋d膮cym cz臋艣ci膮 sk艂adow膮 Towaru, gdy偶 mog膮 one zosta膰 utracone w wyniku naprawy. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋 danych, kt贸re znajdowa艂y si臋 w pami臋ci Towaru, dostarczonego do Sprzedaj膮cego.

6.8 W razie stwierdzenia wady Towaru, Klientowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce uprawnienia z tytu艂u gwarancji:

naprawa Towaru, lub, gdy b臋dzie to niemo偶liwe albo bardzo utrudnione:

wymiana Towaru na nowy, a gdy tak偶e to b臋dzie niemo偶liwe albo bardzo utrudnione

obni偶enie ceny lub jej zwrot za zwrotem Towaru.

6.9. Naprawiony lub wymieniony Towar, Sprzedaj膮cy dostarcza Klientowi rzecz na sw贸j koszt do miejsca wydania Towaru przy zakupie za po艣rednictwem Poczty Polskiej.

6.10. Uprawnienia Klienta z tytu艂u udzielonej gwarancji wygasaj膮 automatycznie:

a. po up艂ywie okresu gwarancji;

b. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupe艂niania lub wymiany Towaru lub kt贸rejkolwiek z jego cz臋艣ci przez Klienta lub podmiot inny ni偶 Sprzedaj膮cy;

c. w przypadku eksploatacji Towaru w spos贸b niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskaz贸wkami Sprzedaj膮cego i producenta Towaru;

d. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Towaru;

e. w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady Towaru powsta艂y na skutek:

- szkodliwego promieniowania,

- jakiegokolwiek urazu mechanicznego,

- zwarcia instalacji elektrycznej;

f. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numer贸w seryjnych Towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy identyfikacj臋 Towaru.

6.11. Sprzedaj膮cy rozpatruje reklamacj臋 i wykonuje swoje obowi膮zki, z niej wynikaj膮ce, w nast臋puj膮cych terminach:

niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 45 dni, je偶eli wada mo偶e by膰 zdiagnozowania przez Sprzedaj膮cego,

niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 180 dni, je偶eli zdiagnozowanie wady wymaga膰 b臋dzie uzyskania opinii producenta Towaru, co do charakteru wady oraz mo偶liwo艣ci jej naprawy.

6.12. W przypadku, gdy uprawnienia Klienta z tytu艂u udzielonej gwarancji nie obejmuj膮 stwierdzonej usterki, Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie informuje o tym Klienta. W tym wypadku Klient mo偶e zleci膰 Sprzedaj膮cemu napraw臋 Towaru za odpowiedni膮 op艂at膮. Koszt naprawy zostanie przedstawiony Klientowi po rozpoznaniu przez serwis Sprzedaj膮cego, albo producenta, 藕r贸d艂a usterki. Je偶eli Klient po otrzymaniu wyceny zrezygnuje z odp艂atnej naprawy, zobowi膮zany b臋dzie do pokrycia koszt贸w diagnozy w wysoko艣ci odpowiednio: 30 z艂 w razie diagnozy w serwisie Sprzedaj膮cego oraz 50 z艂 w razie diagnozy w serwisie producenta.

6.13. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do odbioru naprawionej Towaru, wydanej mu przez Sprzedaj膮cego zgodnie z punktem 7.9. powy偶ej, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 3 miesi膮ce od daty poinformowania Klienta o gotowo艣ci Towaru do odbioru. Po up艂ywie tego terminu Sprzedaj膮cy uprawniony b臋dzie do potraktowania przedmiotowego Towaru, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia si臋 w艂asno艣ci, w rozumieniu art. 180 k.c.

6.14. Gwarancja nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z przepis贸w o r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej.

搂 7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Klient贸w sklepu craftcorner.pl jest Pawe艂 Kozio艂 prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 CraftCorner Pawe艂 Kozio艂 z siedzib膮 w 艢wi臋toch艂owicach, b臋d膮cy Sprzedaj膮cym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

7.2. Dane osobowe Klient贸w s膮 przechowywane oraz przetwarzane przez Sprzedaj膮cego w celu:

- 艣wiadczenia us艂ugi konta w Sklepie internetowym;
- realizacji zam贸wienia;
- dostarczenia przesy艂ki;
- kontaktu z Klientem;
- realizacji reklamacji/gwarancji;
- p艂atno艣ci;

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ). Dane osobowe przetwarzane s膮 przez okres konieczny do prawid艂owej realizacji umowy sprzeda偶y zawartej pomi臋dy Sprzedaj膮cym a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele 艣wiadczenia us艂ugi konta w Sklepie internetowym - przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, a偶 do momentu likwidacji konta na 偶膮danie Klienta.

7.3. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, wyra偶aj膮c zgod臋 na ich przetwarzanie w procesie rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pomi臋dzy Klientem a Sprzedaj膮cym, gdy偶 bez ich przekazania umowa nie b臋dzie mog艂a zosta膰 zrealizowana.

7.4. Klienci, kt贸rych dane osobowe s膮 przetwarzane przez Sprzedaj膮cego, maj膮 prawo do:

dost臋pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

cofni臋cia zgody na przetwarzanie; nie wp艂ywa to na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem; wniosek nale偶y kierowa膰 na adres siedziby Sprzedaj膮cego lub na adres mailowy: bok@craftcorner.pl;

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.5. Sprzedaj膮cy nie udost臋pnia danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Sprzedaj膮cy przekazuje jednak dane osobowe Klient贸w podmiotom uczestnicz膮cym w procesie realizacji zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta, w szczeg贸lno艣ci firmie kurierskiej, firmie realizuj膮cej p艂atno艣膰 oraz w zakresie wymaganym prawem podmiotom wskazanym przez ustawodawc臋.

7.6. Sprzedaj膮cy przetwarza oraz chroni dane osobowe Klient贸w na zasadach okre艣lonych prawem, w szczeg贸lno艣ci ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U.2013.1422 j.t.), a tak偶e zgodnie z wymogami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.7. Polityka prywatno艣ci stosowana przez Sklep internetowy, w tym dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych Klient贸w oraz plik贸w cookies, okre艣lona jest w zak艂adce Polityka prywatno艣ci (https://craftcorner.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html)

搂 8. Postanowienia ko艅cowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Klientem, kt贸ry jest konsumentem, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym miejscowo wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

8.2 Konsument uprawniony jest tak偶e do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Szczeg贸艂owe informacje dost臋pne s膮 pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a tak偶e na stronach internetowych i w siedzibach rzecznik贸w praw konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w oraz Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej.

8.3. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem, zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedaj膮cego.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

8.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotycz膮ce funkcjonowania Sklepu internetowego mo偶na sk艂ada膰 na adresy podane w zak艂adce kontakt

8.6. Niniejszy Regulamin nie narusza 偶adnych praw Klienta, przys艂uguj膮cych mu na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, postanowienie to nie b臋dzie mia艂o zastosowania.

8.7. Regulamin obowi膮zuje od dnia 25.05.2018 r. Sprzedaj膮cy mo偶e zmieni膰 Regulamin, informuj膮c o wprowadzonych zmianach Klient贸w z wyprzedzeniem nie kr贸tszym ni偶 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zam贸wienia rozpocz臋te przed wej艣ciem w 偶ycie zmian s膮 prowadzone na zasadach dotychczasowych.
pixel